4D - Dobrotety dětem do dlaně

14. 10. 2016

Projekt 4D – Dobrotety dětem do dlaně zasahuje do komunity v celé spádové oblasti Fakultní nemocnice Hradec Králové a je podporován královéhradecký krajem.

Pomáhá především rodičům a jejich předčasně narozeným dětem. Tyto děti se rodí i 3-4 měsíce před termínem porodu, některé neváží ani 1 kg. Každé z těchto dětí se potýká s různou úrovní perinatální zátěže. Rodiče s porodem nedonošeného dítěte nepočítali a nemůžou se prakticky a ani psychicky připravit na takové období. Jsou bezmocní, trpí pocity beznaděje a sebeoviňováním, bojí se radovat z narození potomka.

Moderní medicína dokáže zázraky a miminka vážící ani ne 1 kg si rodiče odnášejí domů bez vážnějších následků. Odloučení na několik týdnů je stresující pro miminko i rodiče. Naší snahou je v rámci Volnočasového programu pro maminky nedonošených dětí pomocí sdílení vlastních příběhů zpříjemnit jejich společné chvíle a psychicky je podpořit během pobytu v nemocnici. Tento program realizujeme již přes rok na oddělení matek ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Přínosem je obohacení rodičů předčasně narozených dětí o teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Konzultace odborníků přímo na oddělení je plusem pro rodiče, ale i zdravotnický personál.

Symbolem Dobrotet je usínáček „Dobromiminko“, které v našem kraji šijí v Domově sociálních služeb ve Skřivanech a jehož předáváme dětem, co přišly na svět o něco dříve, než měly.

Kreativní projekt „Domaluj si panenku“ nám pomáhá financovat náklady a nalézat nové kontakty.

Organizujeme společenské a kulturní akce, které mají za cíl podpořit povědomí společnosti o problematice předčasných porodů a o možnostech vzájemné pomoci.

Ve vzdělávacím centru pro rodiče a děti Chytrulky pořádáme kurzy a přednášky s odborníky.

S profesionálními fotografy realizujeme projekty „ Z pár gramů“ nebo „Křehké životy“, které vystavíme v rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí v listopadu/prosinci 2016.

Leták 4D - Dobrotety dětem do dlaně.pdf