Poděkování od Dobrotet Královéhradeckého kraje

11. 2. 2018

Lidé, nadšení a srdce na správném místě umožňuje jít stále dál a pokračovat v úsilí zakladatelky Dobrotet. Děkujeme všem, kteří se podílejí na pomoci dětem, ať už předčasně narozeným, nemocným nebo dětem v nouzi.

Děkujeme MěÚ Nový Bydžov - Na základě smluvního vztahu s MěÚ Nový Bydžov můžeme využívat sklad, kam ukládáme dary od desítek maminek z celého kraje.

Děkujeme EMADO Hradec Králové - Výstavu "Křehké Životy" včetně kreativních programů v  Tongu pořádáme ve spolupráci s Emado, Školní potřeby.

Děkujeme Lucii Jelínkové – Akce ke Světovému dni předčasně narozených dětí, adventní koncerty by se neobešly bez lákavých a ideálně graficky zpracovaných propagačních materiálů od www.luczidesigne.cz.

Děkujeme Grafital, s. r. o. – Návrh kartiček s upoutávkou našeho Volnočasového programu pro maminky nedonošených dětí bude mít jistě úspěch a i díky tomu se bude našich setkávání zúčastňovat více maminek.

Děkujeme Mami tatiwww.mamitati.cz je ideálním řešením všech poptávek z nemocnic v regionu, jelikož jejich sortiment a široká škála možností plně vyhovuje oboustranně výhodné spolupráci.

Děkujeme Evě Řežábkové – Její NEOBED pelíšky poskytují dětem pocit bezpečí a zvyšují celkový komfort dítět.

Děkujeme Zuriel s.r.o. – Zuriel s námi dlouhodobě spolupracuje, v loňském roce se stal partnerem a sponzorem stromu splněných přání pořádaného pro Dětský rehabilitační stacionář v Hradci Králové. I díky němu byly Vánoce dětí ve stacionáři veselejší.

Děkujeme Domovu sociálních služeb Skřivany – V Ústavu sociální péče ve Skřivanech dlouhodobě šijí totiž jeden z dárků pro maminky předčasně narozených dětí usínáčka „Dobromiminko.

A konečně se sluší poděkovat a zmínit podporu farářky Sboru Ambrože v Hradci Králové a Střediska veřejné šicí dílny Ambra tamtéž. Podařilo se nám totiž zavézt tradici výroby tzv. "Dobromiminek" – usínáčků i tam a v této tradici budeme pokračovat i nadále.

Současně a neméně vyznamně budeme toto středisko využívat jako sídlo a kontaktní místo pro náš spolek.

Děkujeme UHK katedře speciální pedagogiky – Vyšli nám vstříc a umožnili ukázat veřejnosti fotografie z výstavy Křehké Životy.

Děkujeme Diecézní charitě v Hradci Králové - Nic z tohoto by nebylo možné bez podpory Diecézní charity v HK a jejich dobrovolnického programu Gabriel, díky němuž můžeme rozvíjet naše programy návštěv maminek ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Děkujeme a vážíme si vaší spolupráce s námi.

DOBROTETY - Královéhradecký kraj