Podpůrná skupina pro maminky dětí se speciálními potřebami v DobroSvětě (Kladno)

18. 2. 2017

Ve čtvrtek proběhlo první setkání - podpůrná (svépomocná) skupina - pro maminky dětí se speciálními potřebami pod vedením Lindy Vejvančické, terapeutky a pracovnice s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS).

Už jsou to čtyři roky od založení neziskové organizace Dobrotety, která pomáhá maminkám předčasně narozených dětí zvládnout těžké období. Maminky se na předčasný porod nemohou připravit, nepočítají s ním, jsou překvapené... dávají si vinu, vyčítají, bojí se o miminko.... zvládnou ty měsíce v inkubátoru a půjdou vůbec společně domů? Ponese si následky? Spousta otázek a na odpovědi si musí počkat následující měsíce a roky... 

V těchto situacích je velmi důležitá možnost sdílení... s rodinou či partnerem je to obtížné. Je těžké vyslovit nahlas své obavy, nejistotu a pochybnosti... A přitom sdílení přináší tolik potřebnou úlevu. Začala jsem jezdit do Prahy na ženské kruhy, kde v bezpečném prostoru může kdokoliv říct, co ho trápí... vypustit strachy i emoce ven... nikdo nesoudí, nikdo nekritizuje, nikdo nemá domněnky a všechny přítomné poskytují podporu. Sama jsem zjistila, jak je taková možnost důležitá a jaké pozitivní změny vnímání určité situace může přinést.

Před několika měsíci jsem se účastnila akce TEDx Prague Women, kde jsem viděla vystoupení matky těžce autistického dítěte. Mluvila o daru, který ji v podobě jejího synka potkal a o nekonečném pocitu štěstí. Již dříve jsem se s podobnými ženami - matkami dětí se speciálními potřebami - setkala a utvrdilo mě to v tom, že i s dítětem, které by pro mnohé bylo překážkou, lze žít velmi šťastný a naplněný život. Ale velmi důležitá je podpora a možnost sdílení.

Proto jsem velmi ráda, že také kladenským maminkám můžeme nabídnout bezpečný prostor k setkání, sdílení svým každodenních situací s dětmi se speciálními potřebami. První setkání proběhlo ve čtvrtek v mateřském centru DobroSvět na náměstí Sítná. 

Naší vizí je pravidelné setkávání 1x měsíčně a pravidelné výtvarné dílničky pro děti se speciálními potřebami. Aktuální informace a novinky můžete sledovat na FB DobroSvěta.

Díky Vaší finanční podpoře mohou být podobná setkání pro maminky zcela zdarma. Děkujeme!