Předávání Dětské centrum Sluníčko Liberec

10. 7. 2015

Dne 26.6.2015 proběhlo v Dětském centru Sluníčko Liberec předání odrážedel, přileb, výtvarných potřeb a knížek. Vše bylo pořízeno z peněz, které byly vybrány Dobrotetami při velikonočních trzích v Centru Babylon. Tým Dobrotet měl na trzích stánek s prodejem výrobků od maminek a dále zajišťoval výtvarné dílničky pro děti. 

Dětské centrum Sluníčko poskytuje komplexní zdravotně - sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku 6 let.

Všem moc děkuji za pomoc. A musím říci, že úsměvy dětí z dětského centra jsou tou největší odměnou. 

V červenci ještě dojde k předání věcí pro arteterapii na oddělení dětské psychiatrie Nemocnice Liberec, vybavení bylo pořízeno za zbylé finanční prostředky.

Milé Dobrotety z Liberce, jste úžasné! :-)

Adéla - Hlavní Dobroteta pro Liberec